Opravy a servis věžových vodojemů

- vyčištění, odkalení, dezinfekce akumulačních nádrží

- nátěr akumulační nádrže barvou s hygienickým atestem pro pitnou vodu

- vnitřní a venkovní nátěr dříku

- napnutí, konzervace, výměna ocelových kotevních lan

- výměna původního ocelového potrubí za tlakové plastové potrubí včetně tepelné izolace a topných kabelů

- výměna šoupat, ventilů a elektroventilů

- oprava uvolněného hliníkového opláštění akumulační nádrže

- demontáž stávajících již nefunkčních věžových vodojemů

- reklamní popisy